Základy práce s programem Polar Precision Performance – část 1.

K vybraným modelům pulsmetrů firmy Polar je dodáván software “Přesné Posuzování Výkonnosti”, v současné době ve verzi 4.
Slouží k vedení tréninkového deníku, ke komunikaci s měříčem tepové frekvence a k vyhodnocování zaznamenaných údajů.
V následujícím prvním díle chystaného miniseriálu se pokusím popsat nezbytná základní nastavení programu.

Základní nastavení programu

V nabídce Nastavení/Možnosti je potřeba na záložce Hardware nastavit způsob komunikace mezi pulsmetrem
a počítačem.

V případě, že používáte notebook se zabudovaným infraportem, nastavte IrDA. Jestli máte připojeno externí infrakomunikační zařízení
přes seriové rozhraní (kabel RS-232), zadejte příslušný port (obvykle Com 1 nebo 2) a v případě USB verze infraportu nastavte
variantu USB.
Komunikace prostřednictvím UpLink systému slouží pouze k nastavení pulsmetru z počítače prostřednictvím zvuku z reproduktorů
PC. Sonic link umožňuje oboustranou výměnu dat, zatím pouze u modelů S 410 a 510/520.

Nastavení osobních údajů

Dalším krokem bude zadání svých vyšvihaných měr a vah. V menu Nastavení/Změnit osobu zvolíme tlačítko Nová osoba a můžeme vkládat své osobní údaje.

V nabíce Hodnoty testu je potřeba zadat
své klíčové tepové údaje – maximální tepovou frekvenci, horní (=anaerobní) a dolní (=aerobní) práh, klidovovou tepovku
a maximální spotřebu kyslíku VO2max. Tyto cifry získáme buď po sportovním vyšetření zátěžovým testem, nebo je možno předpokládané
hodnoty vypočítat s využitím údajů získaných provedením Polar Fit Testu (popis výpočtu je v některém z dřívějších článků na téma Polar).

Následuje nastavení požadovaných zón tepové frekvence. Určitě bych doporučil zaškrtnou volbu Použití míry usilí. Protože náplní tohoto
článku není rozpitvávání detailů, tak jen ve zkratce: míra úsilí slouží k přesnějšímu vyjádření zátěže. Každá zóna tepové frekvence má přidělený určitý
faktor úsilí. Je to z důvodu nelineárního růstu vynaložené energie při stoupající TF (hodně zjednodušeně např. pobyt na 160 tepech po dobu
jedné hodiny je 2 x náročnější než při frekvenci 140 a 4 x náročnejší než při 110).

Pro začátek určitě nebude potřeba využít všech nabízených 10 zón tepové frekvence. Postačující jsou 4 zóny podle hodnot testu – 1. nad anaerobním
prahem, 2. nad aerobním a zároveň do anaerobního prahu, 3. do aerobního prahu a 4. pro lemroidní pohyb v minimální intenzitě. Nabízí
se 5. zóna pro případ smrti, ale její používání víceméně musí zvážit každý sám.například

V nabídce Sporty můžeme zadat provozované tělotýrající činnosti a barevně je (pro zobrazení v tréninkovém kalendáři) rozlišit.

Každý sport může mít přidělen vlastní faktor sportu. Opět slouží k přesnějšímu vyjádření zátěže, protože dosažení
určité tepové frekvence například na kole dá víc “práce” než při běhu. Doporučené faktory jsou u nejčastějších sportů tyto: běh 1, kolo 1.1,
plavání 1.2.

Tolik k menu Nastavení v programu PPP4. Příště si probereme Nástroje, konkrétně nastavení v nabídce Spojení
s příjmačem TF.

You may also like...