Základy práce s programem Polar Precision Performance – část 2.

V první části tohoto průvodce instalací a konfigurací programu PPP 4 jsme zadali potřebné údaje do menu Nastavení.
Teď můžeme přistoupit k dalšímu kroku – Spojení s přijímačem TF.

Nejprve se ujistíme, zda máme skutečně kablík z externí interface jednotky vsunut do patřičné zdířky v počítači. V kladném případě v nabídce
Nástroje zvolíme Spojení s přijímačem TF

Po několika sekundách by se měla objevit následující obrazovka. V této sekci program umožňuje pohodlné nastavení měřiče přímo z počítače, včetně
možnosti programování jendotlivých cvičení.

V první řadě to bude zadání osobních údajů do přijímače. Výška, váha, základní hodnoty testu v podobě maximální tepové frekvence a maximální
spotřeby kyslíku jsou jasné, funkce Ovládání srdcem umožňuje nastavit úkon, který přístroj provede po přiblížení měřiče k vysílači
v podobě hrudního pásu (v případě použití držáku na řidítka vypadají přibližovací pohyby poněkud komicky) – možnosti jsou Zobrzení nastavených
limitů TF/Uložení mezičasu/Přepnutí do další konfigurace displeje. V zaškrtávacích políčkách lze de/aktivovat jednotlivé funkce přístroje,
zaškrtnutí funkce Zámek možností zakáže změnu funkcí přímo na pulsemtru bez použití PC. Po vyplnění všech potřebných údajů
stiskneme tlačítko Přenos.

Dalším potřebným krokem je naprogramování zatížení. Vše lze samozřejmě nastavit i bez počítače přímo ve sporttesteru, ale
takto je to určetě rychlejší a pohodlnější. Pro začátek nastavíme nejjednodušší variantu záznamu a řízení tréninku.

Vybereme kterékoliv z přednastavených cvičení. Po stisku tlačítka Upravit zvolíme Základní trénink.

Protože naším cílem při seznamovacím použití nového Polaru je především záznam hodnot a hlídání tepové frekvence, není potřeba
zapínat časovače pro jednotlivé fáze (zahřátí, vlastní cvičení a uklidnění včetně přiřazení cílových zón TF) tréninku.

Limity TF určitě použijeme, proto si asi většina lidí pulsmetr pořizuje 🙂 V souladu s tréninkovým záměrem je možno nastavit až tři
zóny tepové frekvence a mezi nimi dle potřeby v průběhu záznamu přepínat.

Funkce Sledování zotavení zaznamává dle nastavení po skončení cvičení pokles tepové frekvence za určitou dobu, nebo dobu
potřebnou k poklesu TF na zadanou hodnotu. Slouží k prevenci přetrénování organismu a má i určitou vypovídací hodnotu o kvalitě provedeného
tréninku.

Po naprogramování zatížení ho tlačítkem Přenos nahrajeme do měřiče TF.

V tuto chvíli máme vše potřebné naštelováno a můžeme vyrazit na švih. V příštím díle se pokusíme z přístroje nahrát zaznamenané
údaje do PC a projít možnosti jejich rozboru a zobrazení.

You may also like...