Základy práce s programem Polar Precision Performance – část 3.

V předešlých dílech seriálu o programu Polar Přesné Posuzování Výkonnosti 4.0 jsme provedli potřebná nastavení a připravili sporttester k záznamu, dnes následuje přenos získaných dat do počítače.

Sporttester stisknutím pravého spodního tlačítka přepneme do režimu CONNECT a v menu programu vybereme Nástroje / Spojení s přijímačem TF…
Spojení s přijímačem TF

Program načte nastavení Polaru a přehled uložených záznamů. Ty otevřeme klinknutím na nabídku Zaznamenané soubory
Zaznamenané soubory

Objeví se obrazovka se seznamem jednotlivých záznamů, které je možno ukládat do počítače a po uložení vymazat ze sporttesteru. Nabídka Sport slouží k přiřazení konkrétní sportovní činnosti k danému záznamu TF (to lze provést i později v Tréninkovém deníku).
Přehled záznamů

Nyní můžeme okno Spojení s přijímačem TF zavřít. Uložený soubor se automaticky zanese do Kalendáře a Tréninkového deníku.
Kalendář je také nejjednodušší cesta k nalezení a otevření jednotlivých záznamů. Po kliknutí na den v Kalendáři se otevře Tréninkový deník.
.

Uložené záznamy se objeví na samostatných záložkách daného dne.

Po kliknutí na tlačítko Otevřít se zobrazí graf. Kromě křivek – dle konfigurace a používaných funkcí sporttesteru (v našem příkladu se jedná o tepovou frekvenci, nadmořskou výšku a rychlost – se ve spodní části zobrazuje tabulka s údaji vybrané části záznamu, kde vybraný úsek se označen modrou linkou na vodorovné ose grafu. TF a rychlost je zobrazena jako průměrná / maximální. S grafem lze dále pracovat a vybírat jednotlivé části.

V menu Zobrazit nalezneme další nástroje k analýze záznamu. Všechny používají hodnoty z vybraného úseku záznamu.
Graf rozložení rozdělí dobu cvičení do uživatelsky nastavitelných intervalů rychlosti a tepové frekvence.
Přehled zón TF poskytuje rychlý přehled doby strávené v jednotlivých zónách TF.
V menu Zobrazit je také Výpis uložených hodnot a zajímavý přehled Výběr údajů.

Tolik “letem světem” k zobrazení záznamu z měřiče TF Polar v programu PPP 4. Příště se podíváme podrobněji na možnosti uživatelských nastavení grafů.

You may also like...