Zátěžový test na bicyklovém ergometru

Premiérová návštěva “mučírny” biomedicínské laboratoře FTVS je již dva měsíce za námi, všechna traumata ze souboje se stroji i sebou samými jsou pryč a nastal tedy čas ke zveřejnění našich poznatků i výsledků zátěžového testu na bicyklovém ergometru.

Před samotným testem jsem se jal zbavit své zimní srsti na nohou, aby ze mě personál laboratoře nabyl dojmu fakt hustýho závoďáka. Později se k mému překvapení ukázalo, že “chlupáž” na haksnách neměla na výsledky až takový vliv:-). Samotné tryzně na “skládačce roztodivných tvarů” předcházel tzv. špekotest prováděný zvláštními kleštěmi a měření a vážení. Již během této libůstky jsem z úst personálu slyšel nelichotivé hodnoty znějící jako 3, 5, ba dokonce 13, v porovnání s Alešovými jsem byl opravdu za “tukana”.

Nejprve osedlal skládačku Aleš, do úst obdržel šnorchl, který končil v PVC pytlíku, tudíž se příliš dýchat nedalo. Pouze jsem pozoroval vyvstávající krůpěje potu na Alešově čele, kterých přibývalo geometrickou řadou v souvislosti s přibývající wattáží. Na konec Aleš vydržel na rotopedu cca. 7,5 min, což dosti překvapilo i samotnou obsluhu:-). Mělo se začít s větší zátěží…..Poté se role obrátily a posměváčkem a hecířem se stal Aleš. Já jsem se udělal za cca. minut 5 a byl to fakt porod. Ostatně vidíte z našich naměřených hodnot. V průběhu sezóny se chystáme zavítat opět, abychom viděli, jak se naše fazóna zlepšila.

Srovnání vybraných parametrů účastníků testu

Tabulka obsahuje některé údaje z kompletních výsledků zátěžového testu (viz. níže), včetně hodnot obecně doporučovaných pro výkonnostní a vrcholovou cyklistiku.

Parametr Výkonnostní Vrcholoví Adam Aleš
Max. spotřeba kyslíku v ml na kg hmotnosti (VO2max) 65 – 70 70 – 75 59,22 68,10
Max. výkon ve W na kg hmotnosti 5 – 5,5 6,0 – 6,5 4,96 5,92
Max. množství kyslíku přenesené 1 stahem srdce v ml na kg cca 0,360 0,400 a vyšší 0,338 0,358
Ventil. anaerobní práh (% VO2max) 80 – 82 83 a vyšší 75,2 70,3
Ventil. anaerobní práh (% max. výkonu) 79 – 81 82 a vyšší 78,9 71,4
Ventil. anaerobní práh (% SF max.) 89 – 91 92 a vyšší 87,4 87,9
Laktát max (mmol-1) 12 – 14 15 a vyšší 12,90 13,50
Submaximální pracovní kapacita okolo 3,5 nad 4 4,05 4,51
Aerobní práh: x x 136 149
Anaerobní práh: x x 153 167

Hodnoty aerobního a anaerobního prahu jsou záležitostí čistě individuální, nelze stanovit žádné doporučené hodnoty. Slouží ke stanovení vhodných tréninkových a závodních pásem.

Graf závislosti TF na výkonu a čase

Graf závislosti TF na výkonu

Šedá je teorie, barevná praxe života – či nějak podobně zní známé rčení – a navíc do závodní sezóny zbývá ještě nejaký čas, takže i přes momentální rozdíly ve fyziologických parametrech není nic dopředu rozhodnuto.

Svůj účel test splnil, hodnoty prahů budou zadány ve sporttesterech o něco přesněji, neméně důležité bylo získání mnoha dalších parametrů do osobního “technického průkazu”. Dalším podstatným přínosem bude možnost porovnání vývoje jednotlivých hodnot v čase – chystáme se absolvovat zátěžový test pravidelně vícekrát do roka, což umožní sledování výkonnostních parametrů i účinnosti tréninku.

pozn. cena testu je okolo 600 Kč

Zobrazit kompletní výsledky zátěžového testu na FTVS – Adam
Zobrazit kompletní výsledky zátěžového testu na FTVS – Aleš

You may also like...