Rough Ride 2005

O víkendu 4. – 5. června 2005 se v anglickém městečku Kington Herefordshire (oblast East Radnorshire) koná 3. ročník populární “bajkoviny” Rough Ride, která je štědře sponzorována Gary Fisherem a cyklokrámem Climb on Bikes. Pro srovnání s našimi MTB akcemi uvedu položky, které závodník obdrží za startovné.

 1. Startovné:
 2. Placené v termínu 20 liber, po termínu a na místě o 5 liber více.

  Co všechno biker za startovné obdrží nebo proč na Rough Ride přijet:

  jídlo po dojezdu, od legendárního “Wilf`s Cafe” (co to být, nemít tušení), občerstvení na trati, tričko s logem závodu, camping – noc před závodem a noc po závodě, mapu závodu, log do GPS s trasou závodu, možnost vyzkoušet si kola Gary Fisher, dostatek WC (to je velice důležité, “starťák” je nemoc po světě hojně rozšířená), POZOR WC (samozřejmě ta uměle přichystaná) jsou přítomna i na trati, a sprch, servis na trati, zdravotnickou službu, fotografa a bohatou tombolu.

  Kromě WC na trati, celkem zaběhlý standard, který je běžně k vidění i na ČR MTB akcích.

 3. Trať:
 4. 70 a 40 km s možností zvolit si délku až dle momentálního stavu na trati. 85% vede v terénu, většinou po loukách, vyschlými bažinami a po kamenitých singletracích, zelenou nádhernou krajinou a scenériemi (pozn. na trati není ani “metr” zalesněný) oblasti East Radnorshire. Převýšení na delší trati je téměř 2.000 m (takovej Malevil bez Hvozdu), na kratší trati asi o polovinu méně.

  Rough Ride 2005 - Velká Británie

 5. Regule:
  • závodníci musí nahlásit své odstoupení ze závodu, jinak jsou povinni uhradit náklady spojené s jejich hledáním,
  • helma je povinná,
  • závodníci jsou povinni za sebou zavřít všechny brány, branky, v případě předjíždění, míjení chodců jsou povinni zpomalit a chovat se k nim zdvořile, jsou povinni chovat šetrně k prostředí a krajině, ve které jedou,
  • bikeři musí na veřejných komunikacích dodržovat “Pravidla silničního provozu”,
  • očekává se poskytnutí první pomoci zraněným, ohroženým,
  • min. věk bikera je 12 let v případě, že je doprovázen zletilou osobou, jinak 17 let,
  • očekává se také určité penzum zdvořilosti k pořadatelům na trati, kteří jsou většinou dobrovolníci, ne nepřetržitá podpora.

Na základě této malé “sondáže” pod pokličku MTB závodu pořádaného ve Velké Británii je patrné, že úroveň maratonů, MTB akcí a závodů vůbec, je v ČR vskutku na evropské úrovni. Jen si patrně v Británii bikeři navzájem nekradou kola.

Autor: Adam Schneeberger – Mountainbike.cz

You may also like...